Skip to main content

Samenwerking

met onderwijs

Samenwerking

met onderwijs

Samenwerking

met onderwijs

achtergrondvlak achtergrondvlak

Visie op onderwijs

School is een belangrijke plek in het leven van jongeren. Ze brengen hier een groot deel van hun jeugd door. Het is een plek waar ze leren, zich ontwikkelen en leeftijdgenoten ontmoeten. Het is belangrijk dat alle jongeren de kans krijgen zich goed te ontwikkelen. Ook als ze extra hulp nodig hebben. Op school zijn jongeren goed in beeld, waardoor problemen op tijd worden gezien. Een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is daarvoor noodzakelijk. Zo kunnen we hen
zo goed mogelijk ondersteunen, zowel op school als daarbuiten.

Op dit moment is de zorg die in het onderwijs geboden wordt versplinterd. Dat komt doordat dit per kind individueel wordt opgezet, in plaats van dat er één organisatie verbonden is aan een school.
Wij vinden het belangrijk dat op school problemen vroeg worden waargenomen. Daarom zijn we aanwezig op scholen en delen we onze expertise met de leraren en het samenwerkingsverband.

Visie op onderwijs

School is een belangrijke plek in het leven van jongeren. Ze brengen hier een groot deel van hun jeugd door. Het is een plek waar ze leren, zich ontwikkelen en leeftijdgenoten ontmoeten. Het is belangrijk dat alle jongeren de kans krijgen zich goed te ontwikkelen. Ook als ze extra hulp nodig hebben. Op school zijn jongeren goed in beeld, waardoor problemen op tijd worden gezien. Een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is daarvoor noodzakelijk. Zo kunnen we hen
zo goed mogelijk ondersteunen, zowel op school als daarbuiten.

Op dit moment is de zorg die in het onderwijs geboden wordt versplinterd. Dat komt doordat dit per kind individueel wordt opgezet, in plaats van dat er één organisatie verbonden is aan een school.
Wij vinden het belangrijk dat op school problemen vroeg worden waargenomen. Daarom zijn we aanwezig op scholen en delen we onze expertise met de leraren en het samenwerkingsverband.


Een paar

van onze

specialiteitenDyslexie

Hulp bij dyslexie begint vanuit school, liefst zo vroeg mogelijk. In het begeleidingstraject werken we nauw samen met school en ouders. Waar mogelijk vindt de behandeling plaats op school, rekening houdend met de lesmethoden van school.
Als sprake is van dyslexie en een bijkomende stoornis (comorbiditeit) kunnen we snel schakelen naar ondersteuning vanuit de basis-ggz om te onderzoeken wat de samenhang is tussen de problemen. Zo kunnen we het beste bepalen welke aanpak voor deze leerling het effectiefst is.

Autisme

We hebben veel ervaring met kinderen met autisme, in samenwerking met het (speciaal) onderwijs. We adviseren, begeleiden en delen informatie met leraren en ouders. Als sprake is van autisme en langdurig thuiszitten, bekijken we wat wél lukt, en hoe dit stuk vergroot kan worden. Dit in combinatie met bijvoorbeeld behandeling of handvatten voor angst. Kortdurend en op maat. We bieden hulp op school en ondersteunen leraren wanneer dat nodig is. Omdat elke situatie anders is, passen we ons aan naar wat nodig is.

Thuiszitters

Bij thuiszitters hanteren we een andere benadering dan gebruikelijk. Vaak zitten kinderen thuis vanwege lichamelijke klachten, na een gebeurtenis op school of na ziekte. Meestal wil een kind wel naar school, maar lukt het niet. Als een kind langere tijd thuis blijft, ontstaat er angst voor school. In de behandeling van thuiszitters erkennen we deze angst en nemen we deze serieus, maar starten we ook direct met een duidelijk programma. Zo komt het kind zo snel mogelijk weer in het gewone schoolritme. Uiteraard trekken we gezamenlijk op met ouders en school. Deze aanpak is zeer effectief gebleken.

We staan klaar
om te helpen

Hyperionhelpt helpt jongeren, ouders en scholen om alle leerlingen beter te laten leren en ontwikkelen. Als je meer wilt weten, neem dan gerust contact met ons op.


Een paar

van onze

specialiteitenDyslexie

Hulp bij dyslexie begint vanuit school, liefst zo vroeg mogelijk. In het begeleidingstraject werken we nauw samen met school en ouders. Waar mogelijk vindt de behandeling plaats op school, rekening houdend met de lesmethoden van school.
Als sprake is van dyslexie en een bijkomende stoornis (comorbiditeit) kunnen we snel schakelen naar ondersteuning vanuit de basis-ggz om te onderzoeken wat de samenhang is tussen de problemen. Zo kunnen we het beste bepalen welke aanpak voor deze leerling het effectiefst is.

Autisme

We hebben veel ervaring met kinderen met autisme, in samenwerking met het (speciaal) onderwijs. We adviseren, begeleiden en delen informatie met leraren en ouders. Als sprake is van autisme en langdurig thuiszitten, bekijken we wat wél lukt, en hoe dit stuk vergroot kan worden. Dit in combinatie met bijvoorbeeld behandeling of handvatten voor angst. Kortdurend en op maat. We bieden hulp op school en ondersteunen leraren wanneer dat nodig is. Omdat elke situatie anders is, passen ons aan naar wat nodig is.

Thuiszitters

Bij thuiszitters hanteren we een andere benadering dan gebruikelijk. Vaak zitten kinderen thuis vanwege lichamelijke klachten, na een gebeurtenis op school of na ziekte. Meestal wil een kind wel naar school, maar lukt het niet. Als een kind langere tijd thuis blijft, ontstaat er angst voor school. In de behandeling van thuiszitters erkennen we deze angst en nemen we deze serieus, maar starten we ook direct met een duidelijk programma. Zo komt het kind zo snel mogelijk weer in het gewone schoolritme. Uiteraard trekken we gezamenlijk op met ouders en school. Deze aanpak is zeer effectief gebleken.

We staan klaar
om te helpen

Hyperionhelpt helpt jongeren, ouders en scholen om alle leerlingen beter te laten leren en ontwikkelen. Als je meer wilt weten, neem dan gerust contact met ons op.

We staan klaar
om te helpen

Hyperionhelpt helpt jongeren, ouders en scholen om alle leerlingen beter te laten leren en ontwikkelen. Als je meer wilt weten, neem dan gerust contact met ons op.

Contact