Skip to main content

Informatie

voor jeugd

en gezin

Informatie

voor jeugd

en gezin

Informatie

voor jeugd

en gezin

achtergrondvlak

Door de krachten van verschillende organisaties te bundelen krijg jij sneller de juiste hulp. Wij hebben expertises voor (hoog)specialistische, multicomplexe jeugdzorg.

Of je hulp zoekt voor jezelf, voor een van je kinderen of voor jou als ouder, overleg met je verwijzer of Hyperionhelpt de hulp kan bieden die je nodig hebt. Met een verwijzing kunnen we met jouw aanmelding aan de slag. Wie mogen verwijzen vind je hier.

Behandelaanbod - met welke klacht kan je bij ons terecht?
Klik op een icoon en lees meer

Door de krachten van verschillende organisaties te bundelen krijg jij sneller de juiste hulp. Wij hebben expertises voor (hoog)specialistische, multicomplexe jeugdzorg.

Of je hulp zoekt voor jezelf, voor een van je kinderen of voor jou als ouder, overleg met je verwijzer of Hyperionhelpt de hulp kan bieden die je nodig hebt. Met een verwijzing kunnen we met jouw aanmelding aan de slag. Wie mogen verwijzen vind je hier.

Behandelaanbod - met welke klacht kan je bij ons terecht?
Dip / depri / moodswings
Angst en paniek
Boos / opstandig / ruzies
Ingrijpende gebeurtenis
Dyslexie of leerproblemen
Hulp op school
Autisme
ADHD en ADD
Lichamelijke klachten
Eten is een probleem
Verslaving
Ondersteuning voor (pleeg)ouders
Zelfstandiger worden, hoe dan?
Begeleid / beschermd wonen
Dagbesteding
Last van dwang
Gender en seksualiteit
Zelfbeschadiging
Verlies en rouw
Pesten
Dip / depri / moodswings
Angst en paniek
Boos / opstandig / ruzies
Ingrijpende gebeurtenis
Dyslexie of leerproblemen
Hulp op school
Autisme
ADHD en ADD
Lichamelijke klachten
Eten is een probleem
Verslaving
Ondersteuning voor (pleeg)ouders
Zelfstandiger worden,
hoe dan?
Begeleid /
beschermd wonen
Dagbesteding
Last van dwang
Gender en seksualiteit
Zelfbeschadiging
Verlies en rouw
Pesten
Werkwijze primair proces - Lees meer door op het icoon te klikken

Woon jij in

deze regio?

Hyperionhelpt is een van de overkoepelende organisaties voor jeugdhulp in deze regio. Voor alle vormen van jeugdhulp kun je binnen Hyperionhelpt terecht. Wij zijn een groep van kleinere zorgaanbieders, waarmee we een persoonlijke aanpak mogelijk maken. Door goede samenwerking kunnen we efficiënt werken en snel ontdekken welke hulp jij nodig hebt.

Overzicht

wachttijden

Zorgverlener
wachttijd
CareHouse
6 - 12 maanden
De Velse GGZ
12 maanden
's Heeren Loo
in overleg
Megakids
12 maanden
Nuhoff-Psychotherapie
11 maanden
Pedagogen Collectief
3 - 5 maanden
Praktijk WIJS
4 - 6 maanden
Taalhulp
0 maanden
William Schrikker Gezinsvormen
in overleg
Yes We Can Clinics
in overleg
1801
2 - 6 maanden

Wacht-

Verzachters

Organisaties die mogelijk hulp kunnen bieden

Wacht-

verzachters

Hoe lang duurt het ongeveer tot mijn behandeling begint?

We kunnen je helaas niet precies vertellen wanneer er contact met je wordt opgenomen om een afspraak te maken. De wachttijd hangt bijvoorbeeld af van het aantal aanmeldingen, de aard van de hulpvragen en de beschikbaarheid van behandelaren. Meer informatie over onze gemiddelde wachttijden vind je op deze pagina bij wachttijden.

Hulp om je tijd op de wachtlijst te overbruggen

Er zijn allerlei organisaties waar je terecht kunt terwijl je wacht op een afspraak met een van onze begeleiders of behandelaren. Zo word je tijdens het wachten alvast op weg geholpen.

Organisaties die mogelijk hulp
kunnen bieden

113

Als je zelfmoordgedachten hebt kun je hier terecht. Je kunt 24 uur per dag gratis en anoniem chatten of bellen met hulpverleners. Er is ook een zelfhulpcursus.
113.nl

Alles Oké? Supportlijn

Iedereen van 18 tot 25 jaar kan terecht bij de Alles Oké? Supportlijn. Je kunt gratis en anoniem bellen of chatten met een vrijwilliger. De vrijwilliger luistert naar je verhaal en geeft tips als je dat wilt.
allesoke.nl

Psychosenet

Hier kun je terecht met psychosegevoeligheid, trauma, angst en depressie. Je kunt vragen stellen aan experts in het e-spreekuur, je kunt chatten met ervaringsdeskundigen of hulpverleners of deelnemen aan het forum.
psychosenet.nl

Ixta Noa

Bij Ixta Online krijg je hulp van een ervaringsdeskundige. Elke week spreken jullie online af. Samen bespreek je waar je tegenaan loopt, aan welke doelen je wilt werken en op welke manier je daarbij ondersteuning kan krijgen.
ixtanoa.nl

Stichting Zelfbeschadiging

Als jij jezelf beschadigt, kan Stichting Zelfbeschadiging je in contact brengen met lotgenoten. Met hen kun je gedachten delen via het forum, via e-mail of telefonisch.
stichtingzelfbeschadiging.nl

Samen in mijn schoenen

Op deze website vind je alles over wat zelfbeschadiging is, welke hulp beschikbaar is en wat je zelf kunt doen.
sameninmijnschoenen.nl

Proud2Bme

Een website over eetstoornissen. Je kunt chatten met ervaringsdeskundigen, diëtisten en psychologen. En je kunt elke avond chatten met lotgenoten.
proud2bme.nl

Stopmetwachten

Speciaal voor mensen die op een wachtlijst staan voor behandeling van een eetstoornis. Een gratis programma met ervaringsdeskundigen.
stopmetwachten.nl

Stichting Kiem

Op de website van Stichting Kiem vind je veel informatie, tips en adviezen over eetstoornissen.
stichtingkiem.nl

Kindertelefoon

Ben jij tussen de 8 en 18 jaar en zou je graag met iemand willen praten over iets dat je dwars zit? Dat kan iets zijn waar je tegenaan loopt op school, of misschien heb je gevoelens waar je je geen raad mee weet. Misschien voel je je rot over iets wat er speelt tussen jou en je ouders. Je kunt elke dag bellen en chatten tussen 11:00 en 21:00.
kindertelefoon.nl

113

Als je zelfmoordgedachten hebt kun je hier terecht. Je kunt 24 uur per dag gratis en anoniem chatten of bellen met hulpverleners. Er is ook een zelfhulpcursus.
113.nl

Alles Oké? Supportlijn

Iedereen van 18 tot 25 jaar kan terecht bij de Alles Oké? Supportlijn. Je kunt gratis en anoniem bellen of chatten met een vrijwilliger. De vrijwilliger luistert naar je verhaal en geeft tips als je dat wilt.
allesoke.nl

Psychosenet

Hier kun je terecht met psychosegevoeligheid, trauma, angst en depressie. Je kunt vragen stellen aan experts in het e-spreekuur, je kunt chatten met ervaringsdeskundigen of hulpverleners of deelnemen aan het forum.
psychosenet.nl

Ixta Noa

Bij Ixta Online krijg je hulp van een ervaringsdeskundige. Elke week spreken jullie online af. Samen bespreek je waar je tegenaan loopt, aan welke doelen je wilt werken en op welke manier je daarbij ondersteuning kan krijgen.
ixtanoa.nl

Stichting Zelfbeschadiging

Als jij jezelf beschadigt, kan Stichting Zelfbeschadiging je in contact brengen met lotgenoten. Met hen kun je gedachten delen via het forum, via e-mail of telefonisch.
stichtingzelfbeschadiging.nl

Samen in mijn schoenen

Op deze website vind je alles over wat zelfbeschadiging is, welke hulp beschikbaar is en wat je zelf kunt doen.
sameninmijnschoenen.nl

Proud2Bme

Een website over eetstoornissen. Je kunt chatten met ervaringsdeskundigen, diëtisten en psychologen. En je kunt elke avond chatten met lotgenoten.
proud2bme.nl

Stopmetwachten

Speciaal voor mensen die op een wachtlijst staan voor behandeling van een eetstoornis. Een gratis programma met ervaringsdeskundigen.
stopmetwachten.nl

Stichting Kiem

Op de website van Stichting Kiem vind je veel informatie, tips en adviezen over eetstoornissen.
stichtingkiem.nl

POH-ggz

Je kunt een afspraak maken met de Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg van je huisartsenpraktijk.

Bedrijfsarts

Als je werk hebt, kun je een gesprek aanvragen bij de bedrijfsarts. Die kan je soms helpen met het vinden van passende hulp.

COC switchboard

Hier kun je terecht met al je vragen die hebt over je seksuele oriëntatie, genderidentiteit en leefstijl. Of misschien weet je niet precies wat je wil vragen maar heb je wel behoefte om met iemand te kletsen over deze onderwerpen. Je kunt met al je vragen bij de vrijwilligers terecht, geen vraag is voor hen te gek!
switchboard.nl

PratenOnline

Ben jij tussen de 12 en 24 jaar en voel je je down of gespannen? Dan kun je gratis en anoniem chatten met speciaal opgeleide therapeuten.
pratenonline.nl

GripOpJeDip

Ben je tussen de 16 en 25 jaar en zit je al een tijdje niet zo lekker in je vel? Heb je net iets te veel meegemaakt? Als je last hebt van sombere buien kun je de gratis online cursus 'Grip op je dip' volgen.
gripopjedip.nl

Mind Korrelatie

Dit is een hulplijn voor iedereen die psychische problemen heeft. Je kunt anoniem en gratis bellen, chatten, whatsappen en mailen met hulpverleners. Ook kun je anoniem chatten met iemand die in dezelfde situatie zit als jij.
mindkorrelatie.nl

113

Als je zelfmoordgedachten hebt kun je hier terecht. Je kunt 24 uur per dag gratis en anoniem chatten of bellen met hulpverleners. Er is ook een zelfhulpcursus.
113.nl

Kindertelefoon

Ben jij tussen de 8 en 18 jaar en zou je graag met iemand willen praten over iets dat je dwars zit? Dat kan iets zijn waar je tegenaan loopt op school, of misschien heb je gevoelens waar je je geen raad mee weet. Misschien voel je je rot over iets wat er speelt tussen jou en je ouders. Je kunt elke dag bellen en chatten tussen 11:00 en 21:00.
kindertelefoon.nl

Contact